Helping students to achieve their potential at the world’s Top Universities

 
 
 
 
 
 
 
 

International Education is possible for all students,
all you need to do is apply.

 
 
 
 
We aim to bring equal access to international education to all Vietnamese talents with great ambition and/or social-economically disadvantages.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

see how study abroad can be possible for you.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonials

With over 10 years in helping students achieve their dreams of higher education, we have dozens of success stories. Here are few of the students we've helped over the years.

 
 
 
 

Đỗ Lê Minh Tuấn

Học Bổng A | 100% Học Phí

Đại học Ngân Hàng | Khoá 28: 2012-2016

Học bổng A | 100% học phí:
Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế
Trường Đại Học khoa học ứng dụng đứng đầu quốc gia, Thụy sĩ.

Read more
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Your Benefits

 
 
 
 

Du học nước ngoài trong khả năng tài chính của bạn

Bài toán tài chính của bạn và gia đình sẽ được giải quyết bằng những học bổng toàn phần của các trường đại học hàng đầu thế giới

Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn.

Chọn Chương Trình Phù Hợp Với Định Hướng Nghề Nghiệp.

Học tập ở một trường đại học hàng đầu trong chuyên ngành mà bạn đang theo đuổi

Các chuyên gia Hội Đồng Học Thuật sẽ hỗ trợ bạn trong việc tư vấn, định hướng về chương trình học phù hợp với khả năng cũng như nguyện vọng của bạn