Học Bổng Nhóm A+

Học bổng trọn gói 100% bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá trị chương trình

 
 
 
 

Bậc cử nhân

  • Miễn học phí 03 đến 04 năm cho chương trình cử nhân
  • Phụ cấp sinh hoạt hằng năm (dao động tùy thuộc vào các trường Đại học)
  • Chi phí đi lại, bảo hiểm trong hầu hết các chương trình

Bậc thạc sĩ

  • Miễn học phí 02 năm cho chương trình Thạc sĩ.
  • Phụ cấp sinh hoạt hằng năm (dao động tùy thuộc vào các trường Đại học)
  • Chi phí đi lại, bảo hiểm trong hầu hết các chương trình.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonials