Học Bổng Nhóm A

Với giá trị tiết kiệm tối thiểu 80% học phí, chương trình học bổng A đem đến cho các sinh viên Việt Nam có thành tích học tập tốt, cơ hội học Thạc sĩ tại những đại học hàng đầu thế giới

 
 
 
 
 
 
 
 

Giá trị chương trình

 
 
 
 

Bậc cử nhân

  • Miễn học phí 03 đến 04 năm cho chương trình cử nhân
  • Chi phí đi lại, bảo hiểm trong hầu hết các chương trình

Bậc thạc sĩ

  • Miễn học phí 02 năm cho chương trình thạc sĩ
  • Sau giai đoạn này, ứng viên có thể tiếp tục nộp đơn xin viện trợ tài chính và các hỗ trợ khác từ trường đang theo học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testimonials