https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

ĐỖ HỒNG KIM NGÂN

Đại Học Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh

Học bổng A | 100% học phí:

Thạc Sĩ Thương Mại (Double degree)

Quốc Gia:

– Thụy Sĩ: Trường ĐH Top 250 thế giới
– Pháp: Trường ĐH Top 100 thế giới
– Ý: Trường ĐH Top 200 thế giới

Do Hong Kim Ngan - Chia se cam nhan