https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

Nguyễn Thái Xuân Vũ

Đại học Sài Gòn TP HCM | 2009-2013

Học bổng A | 100% học phí:
Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và kinh tế
Một trong những trường ĐH khoa học ứng dụng được SV ưa chuộng nhất quốc gia,  Đức và Canada.