https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

PHAN HOÀI AN

Đại Học Ngoại Thương TP HCM | Khoá 48: 2009-2013

Học bổng A | 100% học phí:
Thạc sĩ Quản Trị Marketing
Trường Đại Học TOP 20 thế giới về đào tạo Thạc sĩ Quản Trị Marketing (QS ranking), Thụy Điển.
Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
Trường Đại Học TOP 50 thế giới về đào tạo Kinh Doanh Quốc Tế & Quản Trị (QS ranking), Ý.