https://maixephunglinh.com/blog/

Testimonial

Trần Thiên Phú

Đại học Quốc Tế TP HCM | 2011-2015

Học bổng A + | 100% học phí & 100% Sinh Hoạt Phí:
Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế và kinh tế
Chương trình thạc sĩ kinh doanh quốc tế ( double degree ) khóa 09/2016 tại trường đại học đạt chuẩn AACSB ( top 5% thế giới) tại USA

Ứng viên thành công ALT | Trần Thiên Phú