Liên hệ với chúng tôi

Thẩm định học bổng du học Thạc Sĩ
 
 
 
 

Tự Thẩm Định Hồ Sơ Xin Học Bổng Thạc Sĩ

 
 
 
 

Ứng Dụng này sẽ giúp cho các bạn sinh viên:

  • Hiểu rõ hơn về các tiêu chí xét tuyển vào chương trình Thạc Sĩ của những trường Đại Học có tỉ lệ cạnh tranh cao.
  • Thấy được trọng số của từng tiêu chí, từ đó có chiến lược đầu tư cải thiện hồ sơ ứng tuyển hiệu quả hơn.
  • Tự đánh giá xác suất được chấp nhận vào chương trình học dựa vào tiêu chí ứng tuyển đã đạt hoặc không đạt được.
  • Phát hiện điểm mạnh/yếu của bản thân trong các hoạt động ngoại khóa và thành tích cá nhân liên quan đến hồ sơ ứng tuyển học bổng.

Hãy sử dụng để tự tin hơn trong quá trình săn học bổng thạc sĩ các bạn nhé!

 
 
 
 
Bắt đầu